Algemene voorwaarden

ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu is een website dat onderdeel is van handelsonderneming luesink.
Deze Algeme voorwaarden gelden voor zowel verkoop via deze websites als directe verkoop.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is tussen ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu en de klant.
Door bij ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
ruitersportarnhem.com en ruitersportarnhem.nl heeft te allen tijde het recht deze Algeme voorwaarden de inhoud van haar website te wijzigen.

Overeenkomsten en aanbiedingen
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu van de bestelling van de klant. De acceptatie vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail aan de klant. ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu is gerechtigd een bestelling te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant per e-mail medegedeeld.
Alle aanbiedingen van ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien betaling niet binnen 7 dagen plaatsvindt.

Prijzen en betalingen
Alle op deze site vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Betaling dient vooraf te geschieden.
De betaling dient volledig binnen 7 dagen na besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden afgehandeld. Gedurende deze dagen worden de bestelde artikelen gereserveerd. Indien de betaling na afloop van deze termijn niet is ontvangen, worden de artikelen weer vrij gegeven voor de verkoop. De betaling dient overgemaakt te worden d.m.v. IDeal internetbankieren.
Voor bestellingen die in behandeling worden genomen maar door ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu besteld moeten worden, wordt de klant hierover via een email op de hoogte gebracht. De klant wordt geinformeerd over de te verwachten levertijd. Nieuw te bestellen produkten hebben een doorlooptijd van minimaal een week. Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, wordt de klant hierover terstond geinformeerd. Eventuele betalingen worden gerestitueerd. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddelijk opeisbaar. Bij achterstallige betalingen hebben wij het recht om vanaf het betreffende tijdstip rente in rekening te brengen, ter hoogte van het officiële rentetarief van de bank voor open rekening-courantkredieten.

Levering
Bestellingen worden verzonden zodra de order compleet is.
Bij het niet op tijd bezorgen door TNT Post/Post.NL kan ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu niet aansprakelijk worden gesteld.
ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten.
Indien vast is komen te staan dat ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.
Het bezorgadres is het adres dat de klant heeft opgegeven aan ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu en welke in de bevestigingsmail wordt vermeld. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aan te geven adres.Wanneer een product niet meer op voorraad is, waardoor het product besteld moet worden of als de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk twee werkdagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst per e-mail bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. ruitersportarnhem.com en ruitersportarnhem.nl zal in dat geval voor terugbetaling van het orderbedrag zorg dragen. Wij staan met onze producten regelmatig op beurzen. Het kan dan zijn dat de bestelling iets later wordt verzonden.

Verzendkosten
De producten worden via TNT post/Post.NL verzonden (zie huidige tarieven van de TNT op www.tntpost.nl).
Ruilen en retourneren
Voldoet een artikel niet aan uw wensen dan kunt u dit binnen 8 dagen retourneren, mits ongebruikt en in de originele verpakking. De hierbij optredende verzendkosten komen voor uw rekening. De originele factuur of bon waarop uw bank-gironummer vermeld staat dient mee terug gezonden te worden.
Wij zullen het artikel direct omruilen of terugbetalen afhankelijk van de situatie.
Alle zendingen dienen voldoende gefrankeerd te worden anders kunnen ze niet in behandeling worden genomen.
In geval van terugbetaling zullen wij de gemaakte verzendkosten doorberekenen, tenzij tengevolge van enig tekortkomen van onze kant deze kosten in alle redelijkheid voor onze rekening zouden moeten komen.
 
Garantie
Zichtbare gebreken moeten binnen 7 dagen na aflevering van de goederen bij ons gemeld zijn.
Hetzij via de mail, hetzij telefonisch.
Indien de klacht terecht is en op tijd gemeld zorgen wij voor vervanging van dit artikel of indien het een reparatie betreft word dit in een redelijke termijn uitgevoerd. Overige vorderingen zijn uitgesloten tenzij er van onze kant nalatigheid of opzet in het spel is. De klant dient de kosten van een klachtenretourzending zelf te dragen.
Klachten en aansprakelijkheid
Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door ruitersportarnhem.com en ruitersportarnhem.nl. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit kenbaar maken via e-mail.
ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu zal binnen zeven werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu tot maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren. ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eul is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.
 
Artikel foto's
Foto's zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.  
Eigendomsvoorbehoud
Alle door ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu geleverde producten blijven eigendom van ruitersportlochem.nl en hollandhorse.eu totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.